معرفی همکاران کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند

معرفی همکاران کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند

ضمن تشکر از بازدید شما از سایت کلینیک مددکاری شهروند ، اطلاعات مختصری در زمینه کارشناسان و متخصصینی که افتخار همکاری با ایشان را داشته ایم ، تقدیم میگردد:

1. دکتر احمد رحیمی: دکتری مدیریت مراکز درمانی

خانواده درمانی – زوج درمانی – مشاوره پیش از ازدواج. مشاوره فردی و خانوادگی- انجام ازمون های روانی و شخصیت -درمان اختلالات روانی- آموزش و ارزیابی مدیران شایسته ارگان ها- مدرس دانشگاه- مدرس کارگاه های آموزشی و درمانی گروهی

2. دکتر سونیا خدابخش : دکتری روانشناسی تربیتی

روانشناسی و مشاوره زوج ، خانواده، کودک.درمان اختللات روانی و رفتاری (استرس. اضطرب. وسواس..) استادیار دانشگاه. انجام پروژه و مقالات علمی و پژوهشی

3. نرگس صارمی پور : کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مشاروه پیش از ازدواج- زوج درمانی و خانواده درمانی. درمان فردی. برگزاری کارگاه های آموزشی و درمانی گروهی-مسول کمیته آموزش و پژوهش

4. مهری کریمی : کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

مشاوره زوج و خانواده

5. امین حشمتی : کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

بازی درمانی کودکان

6. سید احمد اسفندیاری : کارشناس ارشد مشاوره تحصیلی

برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه

7. سودابه نجفی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مرکز مشاوره روان یار. مشاوره فردی و درمان اختلالات روانی و رفتاری

8. صدیقه احمدیار : کارشناس مددکاری اجتماعی

انجام امور مددکاری

9. فاطمه تحویلداران : کرشناسی مددکاری اجتماعی

انجام امور مددکاری

10.اعتصام منصور روستا : کارشناس مددکاری اجتماعی

انجام امور مددکاری و مشاوره حرفه ای


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده