آزمون رفتار شناسی دیسک

آزمون رفتار شناسی دیسک

تست دیسک (DISC) یا آزمون دیسک که نام درست‌تر آن مدل رفتارشناسی دیسک است، از جمله مدل‌های کلاسیک رفتارشناسی است که نزدیک به یک قرن از مطرح شدن آن می‌گذرد. آزمون دیسک بر اساس مطالعات ویلیام مورتون مارستون شکل گرفته است. وی اعتقاد داشت  انسان‌ها، هیجانات خود را از طریق چهار رفتار بروز می‌دهند. حرف اول این چهار رفتار که (Dominance) برتری طلبی- Influence  تأثیرگذاری – Steadiness ثبات و Compliance تطابق،‌ بودند، در کنار هم قرار گرفت و مخفف DISC را ایجاد کرد.
بنابراین با شناخت سبک غالب رفتاری افراد می‌توان به واکنش آنان در شرایط مختلف اشراف داشت و رابطه‌ای سازنده را رقم زد.  

DISC  یکی از محبوب‌ترین ابزار ارزیابی رفتار در دنیا شناخته شده است. از این ابزار می‌توان در سازمان‌ها، آموزش،‌ فروش،‌ توسعه فردی و استخدام استفاده کرد. اطلاعات کسب شده کمک می‌کند مدل رفتاری اطرافیان را به‌راحتی تشخیص دهید و این مزیت را دارد که از سوء برداشت‌ها و پیش داوری‌ها کاسته می‌شود دیسک به عنوان یک ابزار مناسب و علمی در حوزه شناخت رفتار، در دنیا با استقبال ویژه‌ای مواجه بوده است و با ارائه یک دسته بندی مناسب و قدرتمند به افراد کمک می‌نماید تا:

  • خود را بیشتر بشناسند.
  • به نقاط قوت و قابل بهبود خود آگاه شوند.
  • تفاوت‌های فردی خود را با دیگران بشناسند.
  • بتوانند خود را با دیگران تطبیق دهند.
  • به یک ارتباط برد – برد دست یابند.

خبرنامه

Category : آزمون ها


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده