Category Archives: روانشناسی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک

سلامت روان بخش مهمی از سلامت کلی کودک است و تأثیر عمیقی بر سلامت جسمی کودک و توانایی او در موفقیت در مدرسه و جامعه دارد . سلامت روان یک کودک وابسته به این است که چگونه فکر میکند ، احساس میکند و عمل میکند . مسائل بهداشت روانی میتواند تأثیرات بلندمدت بر توانایی کودک برای برآورده ساختن انتظاراتی که از او میرود و شکوفایی پتانسیل خود به عنوان نوجوان و حتی به عنوان یک بزرگسال داشته باشد .

در کلینیک شهروند کنار شما هستیم تا کیفیت زندگی معقولی برای فرزندتان فراهم کنیم.

پرخاشگری : دوره تنبیه و بازخواست کودک به سر آمده است. در کلینیک شهروند عوامل پرخاشگری ، راهکار های جلوگیری از پرخاشگری و روش درست رفتار با کودک به شما آموزش داده می شود.

اعتماد به نفس و رفع خجولی : اگر خجول باشید همیشه نادیده گرفته می شوید! موضوع اعتماد به نفس و رفع خجولی مهارتی یاد گرفتنی است..

بلوغ : برای مواجهه با تحولات نوجوان خود آماده اید؟  انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی علاوه بر تغییرات جسمی، تغییرات روانی و نیاز به استقلال را همراه دارد.

افسردگی و اضطراب : اضطراب و افسردگی کودکان می تواند فعالیت های روزمره را مختل کرده و ارتباط با همسالان یا اعضای خانواده را آشفته نماید.

بیش فعالی : تشخیص اختلالات وآشنایی با اصول مراقبت و نگهداری از کودک بیش فعال مهمترین کمک به والدین و کودک فزون جنبش است.

آزمونهای تشخیصی آنلاین و ارتباط با کارشناس برای مصاحبه اولیه و تعیین نوبت را انجام دهید. 09123626609

اختلالات یادگیری : علیرغم هوش نرمال ، عدم پیشرفت تحصیلی به دلیل ضعف در یکی از زمینه های خواندن، نوشتن دیکته ، بیان نوشتاری یا ریاضیات میتواند ایجاد شود. اگر به موقع توسط کارشناس تشخیص و پیشگیری شود عملکرد تحصیلی کودک بهتر می شود.

استعداد سنجی : کشف و پرورش استعدادها از زمان کودکی ارزشمند تر است. با این روش می توان در جوانی بجای کسب دانش مقدماتی در حوزه مربوطه یک متخصص تمام عیار شد.


آموزه های کودکان

 

کودکان آن گونه زندگی می کنند که یاد می گیرند

اگرکودکان با انتقاد و سرزنش زندگی کنند

می آموزند که ایراد گیر باشند

اگر با دشمنی وخصومت زندگی کنند

آموزند که بجنگند

اگر با ترس زندگی کنند   می آموزند که بیمناک باشند

اگر با حسرت زندگی کنند

می آموزند که همیشه برای خود متاسف باشند

اگر با تمسخر زندگی کنند  ، می آموزند که خجالتی باشند

اگر با حسادت زندگی کنند

می آموزند که احساس گناه کنند

اگر با شکیبائی زندگی کنند ، می آموزند که صبور باشند

اگر با تشویق زندگی کنند

می آموزند که اعتماد به نفس داشته باشند

اگر با تحسین زندگی کنند ،می آموزند که قدر دان باشند

اگر با تایید زندگی کنند

می آموزند که خود را دوست بدارند

اگر با پذیرفته شدن از سوی دیگران زندگی کنند

می آموزند که عشق را در جهان بیابند

اگر با شناخت زندگی کنند ، می آموزند که هدفی داشته باشند

اگر با حس شریک شدن زندگی کنند

می آموزند که بخشنده باشند

اگر با صداقت وعدالت زندگی کنند

می آموزند که حقیقت وعدالت کدام است

اگر با امنیت زندگی کنند

می آموزند که به خود واطرافیان خود ایمان داشته باشند

اگر با دوستی زندگی کنند

می آموزند که جهان برای زندگی کردن جای خوبی است

اگر با صلح زندگی کنند ، می آموزند که آرامش ذهنی داشته باشند

فرزندان شما با چه چیز زندگی می کنند ؟

 


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده