تلفن ، آدرس کلینیک مددکاری شهروند

نشانی فلکه اول گوهردشت. تقاطع خیابان مطهری و بلوارملکشاه نبش کوچه پنجم ساختمان نگارستان طبقه پنجم واحد 13کلینیک مشاوره و مددکاری شهروند

تلفن : 344487169 – 34445836-  34210187 – 34448046

09361212495 – 09121213495

ایمیل : ahmad294420@yahoo.com

@shahrvandsocialwork


بایگانی