ارزیابی استخدامی کلینیک شهروند در کرج

ارزیابی استخدامی کلینیک شهروند در کرج

کیفیت عملکرد هر سازمان بیش از هر چیز، به کیفیت عملکرد نیروی انسانی آن سازمان وابسته است. و کیفیت عملکرد نیروی انسانی، مستقیما متاثر از شایستگی های افراد است. برخی از شایستگی ها مانند تحصیلات و سوابق اجرایی دارای گواهینامه و مستندات مکتوب و قابل استناد هستند. امّا برای اطلاع از بخش عمده ای از شایستگی ها به خصوص نگرش ها و ویژگی های رفتاری و شخصیتی، مستنداتی وجود ندارد.

از طرفی در تاثیر گذاری نگرش ها و شایستگی های ذهنی و رفتاری در عملکرد افراد و کل سازمان تردیدی وجود ندارد. به همین علت، تدوین مدل و روشی برای سنجش شایستگی های کارکنان سازمان تبدیل به یک ضرورت انکار ناپذیر برای مدیریت عملکرد نیروی انسانی و در نتیجه مدیریت عملکرد کل سازمان شده است.

ارزیابی و مدیریت شایستگی شامل مراحل ذیل است:

 • تعیین نیازمندی شایستگی های مشاغل سازمان
 • تعیین سطح مطلوب شایستگی های مورد نیاز سازمان در هر شغل
 • ارزیابی شخصیتی و رفتاری کارکنان
 • تعیین فاصله میان شایستگی کارکنان و سطح مطلوب شایستگی های هر شغل
 • تعیین اقدامات اجرایی برای رفع فاصله میان شایستگی کارکنان و سطح مطلوب شایستگی های هر شغل
 • اجرای اقدامات برای رفع فاصله میان شایستگی کارکنان و سطح مطلوب شایستگی های شغل (تغییر شغل، آموزش و …)
 • حفظ و توسعه شایستگی های کارکنان از طریق آموزش های عمومی و تخصصی سازمانی

روش های خاص ارزیابی توسط تیم ارزیاب کلینیک شهروند شامل :

 1. بررسی پیشینه کلی افراد مصاحبه شونده می باشد : دریافت پیشینه خانوادگی ، فرهنگی و رزومه کلی فرد .
 2. استفاده از تکنیک خود ارزیابی ( فرد خود را چگونه توصیف می کند)
 3. انجام حداقل 6 آزمون شخصیتی _ رفتاری که در نتیجه 25 سال فعالیت حرفه ای در حوزه مشاوره و حداقل ده هزار ارزیابی مدیریتی و غربالگری استخدامی می باشد . ضمنا کلینیک شهروند ظرفیت برگزاری این آزمونها را در سازمان ها و صنایع مختلف داراست.
 4. استفاده از تکنیک star
 5. ارزیابی فرد در 5 نیاز اساسی ، شایستگی های 22 گانه و شایستگی های تخصصی مربوط به احراز عنوان شغلی که توسط سازمان ها ارائه یا درخواست می شود.

جهت دریافت مشاوره برای ارزیابی استخدامی یا آموزش کارکنان با مدیریت مجموعه ، آقای دکتر احمد رحیمی در ارتباط باشید : 09121213495 (فقط پیام)


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده