زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

خانواده‌های نیازمند و زنان سرپرست خانوار چه شرایط عمومی باید داشته باشند؟

زن سرپرست خانوار کیست؟

عنوان سـرپرست خانوار به یكی از اعضای خانوار كه در خانواده با این مسئولیت شناخته می‌شود اطلاق می‌شود. درصورتی كه اعضای خانوار قادر به تعیین سرپرست خود نباشند، مسن ترین عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوارشناخته می‌شود. معمولاً در خانواده، پدر سرپرست خانوار است و در صورت نبود پدر (فوت،طلاق و…) مادر سرپرست خانوار محسوب می‌شود. درگذشته خانواده‌هایی كه با سرپرستی زنان اداره می‌شد در جامعه به خانواده “بی سرپرست” شهرت داشتند. متأسفانه هنوز هم در برخی موارد از این ادبیات نادرست استفـاده می‌شود.  زنان بیوه ، زنان مطلقـه (اعم از زنـانی كه پس ازطلاق به تنهایی زندگی می‌كنند و یا به خانه پدری بازگشته ولی خود امرار معاش می‌كنند ) ، همسران مردان معتاد ، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیكار ، همسران مردان مهاجر ، همسران مردانی كه در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها ) ، دختران خودسرپرست ( دختران بی سرپرستی كه هرگز ازدواج نكرده‌اند )، همسران مردان ازكارافتاده و سالمند در گروه زنان سرپرست خانوار تعریف می‌شوند.

زنان سرپرست خانوار یا خود سرپرست با مصائب، مشكلات و موانع بسیاری  در زندگی روبرو هستند كه دركنار مشكلات و مسائل شهرهای بزرگ، آسیب‌های جبران ناپذیری را بر آن‌ها و جامعه وارد می‌سازد. توجه به مسائل و مشكلات این قشر و بررسی همه جانبه و دقیق این مشكلات و ارائه راهكارهای درست و اصولی به منظور حمایت از این قشر، از جمله وظایف نهادها و سازمان‌های خدمات اجتماعی در هر كشور است. متأسفانه در جامعه ما زندگی زنان پس از ترك شوهر  (به دلیل فوت، طلاق و…) غالباً با ابهامات و مخاطراتی روبروست، از جمله سرپرستی فرزندان به تنهایی و گاه به سختی، مشكلات اقتصادی، زندگی در تنهایی و همراه با افسردگی و ناامیدی، همچنین نگرش غلط جامعه نسبت به زنان مطلقه و بیوه در نبود همسرانشان، آنان را در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشكلات عدیده‌ای روبرو می‌كند. زنان سالمند از این گروه نیز مشكلات خاص خود را دارند.

درآمد ماهیانه این خانواده‌ها باید  از ۴۰ درصد حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد. این افراد همچنین باید ایرانی باشند یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند و اتباع خارجی دارای مجوز رسمی اقامت یا گواهینامه معتبر از مراجع ذیصلاح می‌توانند از مزایای مندرج در آن برخوردار شوند. این خانواده‌ها نباید از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار باشند.

دیگر شرایط عمومی دریافت کنندگان این خدمات این است که  اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه و بررسی مقدور نباشد. همچنین فرزندان پسر تا رسیدن به ۱۸ سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار می‌گیرند.این افراد باید ۶ سال سابقه سکونت متوالی در همان شهر داشته باشند. نظر مددکار اجتماعی مبنی بر احراز شرایط عمومی نیز از دیگر پیش شرط های شمول این افراد برای دریافت خدمات سازمان بهزیستی است.

در نهایت تایید از کار افتادگی سرپرست خانوار از طریق پزشک معتمد سازمان و ارائه گواهی فوت، طلاق نامه یا مدارک معتبر از مراجع قضایی دال بر متواری بودن همسر از دیگر شروط تایید این افراد برای تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفتن است.

مراحل انجام کار

بعد از داشتن شرایط لازم برای دریافت خدمات ارائه شده سازمان بهزیستی این افراد می توانند مراحل زیر را به ترتیب برای پوشش این سازمان طی کنند:


۱-  ارائه درخواست اولیه توسط متقاضی به بهزیستی استان تهران، بهزیستی شهرستان و یا یکی از واحدهای تحت پوشش.

2-  معرفی متقاضی به یکی از مجتمع‌های بهزیستی شهرستانهای استان.

3-  بازدید منزل و ارائه گزارش مددکاری توسط مددکار اجتماعی

4-  در صورت تایید مددکار اجتماعی و دارا بودن شرایط ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده.

 برای تشکیل پرونده چه مدارکی لازم است؟

درخواست متقاضی، گزارش‌های مربوط به مصاحبه و استعلام از موسسات و انجمن‌ها و سایر منابع، تصویر شناسنامه متقاضی و اعضای خانواده وی، گواهی تحصیلی فرزندان، اخذ مدارک معتبر از قبیل اجاره نامه و … دال بر سکونت متقاضی، اخذ مدارک مستند دال بر فوت سرپرست در صورت فوت سرپرست، مدارک قانونی دال بر مفقود الاثر بودن یا متواری شدن سرپرست خانواده از جمله این مدارک است.
همچنین این افراد باید گواهی از کار افتادگی (به میزان حداقل ۵۰ درصد) با ذکر مدت آن، گواهی مبنی بر زندان بودن سرپرست، گواهی از مرکز بازپروری مراکز درمان سرپایی معتادین مبنی بر گذراندن دوران بازپروری، گواهی معتبر مبنی بر انجام خدمت سربازی سرپرست، ارائه تصویر حکم دادگاه یا ارائه مدرکی دال بر جاری شدن صیغه طلاق و حضانت کودکان توسط مادر و ناتوانی پدر در پرداخت نفقه و مدرک کتبی دال بر عدم دریافت مستمری از کمیته امداد و سایر موسسات حمایتی را نیز به همراه داشته باشند.


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده