آزمون MBTI

آزمون MBTI

تست MBTI که مخفف کلمه Myers-Briggs Type Indicator  است ، یک تست ارزیابی شخصیت است بر اساس آن مشخص می‌شود که هر فردی دارای چه خصوصیاتی است و در شرایط مختلف چگونه تصمیم‌گیری می‌کند

 این آزمون که یکی از معروف ترین و شاید معروف ترین و پرکاربرد ترین آزمون های روانشناسی و شناخت شخصیت است، بر اساس نظریات کارل گوستا و یونگ پایه گذاری شده، و افراد رو به ١٦ تیپ شخصیتی دسته بندی می کند. اين ابزار روانشناختی، يک ابزار خودسنجی و پرسشنامه اي بسته؛ شامل ١٠٠ تا ١٦٠ پرسش است که ترجيحات افراد را با ١٦ گروه شخصيتی بيان می دارد. (رابين در تست MBTI چهار معیار کلی در فرد مورد تحلیل قرار می گیرد) که عبارتند از :

1. برون گرا یا درون گرا بودن 

2. حسی یا شهودی بودن 

3. فکری یا احساسی بودن 

4. منضبط یا ملاحظه کار بودن 


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده