سخنرانی و همایش ها

سخنرانی و همایش ها

بخشی از سوابق و فعالیت های دکتر احمد رحیمی

  • عضو ثابت شورای مشورتی دادگستری استان البرز در زمینه خانو
  • رییس کانون سراسری مددکاری کشور در سال های ۹۲ لی ۹۴
  • رییس کانون سراسری مددکاری استان البرز از سال ۹۱
  • مدیر مراکز مددکاری کودکان خیابانی شهرداری تهران از سال 1387 تا 1392
  • مشاوره و روانشناسی در زمینه خانواده، زوج، پیش از ازدواج و طلاق
  • ارزیاب کشوری مدیران ارشد و میانی ارگان های های دولتی
  • کارشناس مجری شبکه چهارم سیما ( اردیبهشت) و برنامه های اجتماعی، روانشناختی و پزشکی رادیویی و تلویزیونی
  • مدیر و مشاور خانواده مرکز مشاوره رازی( فاتب) سالهای 81 و 82
  • بیش از دو دهه فعالیت تخصصی رسانه ای ( بیش از 20 فیلم و سریال آسیب شناسی اجتماعی)
  • مدرس دانشگاه : دانشگاه تهران، خوارزمی و….
  • مددکار تخصصی صنعت در سالهای 83 تا 85
  • مدرس روانشناسی کودک برای قضات منتخب معاونت توسعه قضایی
  • طراح سیستم مددکاری کارگاهی برای اول بار در ایران
  • مجری طرح کاهش طلاق ، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، و.. در بهزیستی البرز
  • مدرس کشوری دوره های تخصصی علوم یاورانه